DELA

Människan orsakar havsörnars död

Blyförgiftning den vanligaste orsaken till havsörnars död. Det visar en ny finländsk undersökning.

Kollision med kraftledningar, bilar, tåg eller vindkraftverk, är en annan vanlig orsak.

– I upp till 60 procent av dödsfallen bland havsörnar berodde dödsorsaken på människans verksamhet. Blyförgiftning var dödsorsaken i drygt 30 procent av dödsfallen, vilket var den vanligaste dödsorsaken. De därefter vanligaste dödsorsakerna var olika typer av olyckor på grund av människans verksamhet där nästan en fjärdedel av de undersökta havsörnarna hade dött, säger specialforskare, FD Marja Isomursu från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Blyförgiftningar var vanligare på Åland än på det finländska fastlandet. På Åland får man fortfarande använda blyammunition i all jakt, men på fastlandet har det sedan år 1996 varit förbjudet att använda blyhagel i sjöfågeljakt, skriver Evira. (ms)