DELA

Manifestation för äldre

En manifestation för att synliggöra den äldre generationen i samhället ordnas lördagen den 29 december klocka 15.30 i Mariehamn.

”Vi kräver att åldersdiskrimineringen upphör på alla olika samhällsnivåer och instanser.” skriver man i ett pressmeddelande.

Äldre personer bjuds in att delta men även yngre är välkomna till manifestationen som hålls på Torget i Mariehamn.

”För den som önskar finns det möjlighet att lämna ett skriftligt budskap till beslutsfattarna. Dessa samlas in och kommer överräckas till lantråd Katrin Sjögren, som lämnat löfte att alla inlämnade budskap ska spridas till de som jobbar med äldrefrågor.” (ikj)