DELA

Många vuxna vill bli merkonomer

Tio procent fler än för ett år sedan har sökt till vuxenutbildningen för merkonomer. Då ansökningstiden gick ut i början av veckan hade 84 personer sökt till den nätbaserade utbildningen som i höst startar inom det företagsekonomiska programmet vid nya Ålands yrkesgymnasium.
Merkonomutbildningen för vuxna följer samma läroplan som den för ungdomar men studietiden kan, beroende på arbetslivserfarenheter, vara kortare än tre år. (tt-s)