DELA

Många villiga i Kapellviken

Kapellviken i Lumparland kan så småningom få bättre vattenkvalitet.
På ett välbesökt möte i torsdags enades deltagarna om att konkreta åtgärder måste sättas in och att en bra början är att bygga näringsfällor i de utloppsdiken på kommunens och församlingens mark som mynnar ut i viken. Det finns dessutom möjligheter till landskapspengar för sådana här projekt.
Insatserna passar bra in i den större satsningen på Lumparn som är på gång. Kapellviken ligger i utkanten av Lumparns viksystem. (ao)