DELA

Många vill bli psykoterapeut

27 personer har sökt till den nya fyraåriga utbildningen till psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi, KBT, på högre specialnivå som startar på vårterminen. I mitten av november hålls antagningsprov för de sökande.
Utbildningen är ett samarbete mellan Joensuu universitet, Finska föreningen för beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi (SKY r.y.), Forskningsinstitutionen för beteendevetenskap i Finland och KBT-centrum i Uppsala.
Öppna högskolan är lokal arrangör och det är första gången utbildningen hålls på svenska i Finland, skriver högskolan på Åland i sitt nyhetsblad Högaktuellt.
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har beslutat att betala utbildningen för nio av sina anställda. (uw)