DELA

Många struntade i att redoviasa valpengar

Flera ledamöter i kommunfullmäktige har inte redovisat kostnaderna för sin valkampanj. Enligt lagen som trädde i kraft för ett år sedan ska alla som blir invalda eller ersättare redovisa för sin valfinansiering.
– Förklaringen till detta torde vara att en stor andel av de som kandiderat i kommunalval och invalts till ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige inte haft personliga kostnader för kommunalvalet, skriver landskapets revisionsbyrå i sin berättelse över redovisningen.
Trots påminnelser till partierna och kommunkanslierna har ett relativt stort antal redogörelser uteblivit.
De invalda i lagtinget har däremot skött rapporteringen bra. Alla har lämnat in en redovisning och redovisningsbyrån har inte haft skäl att närmare utreda uppgifternas riktighet. (aks)