DELA

Många sökte revisorstjänst

Den lediganslagna tjänsten som revisor vid Landskapsrevisionen lockade många sökande.
Följande personer har sökt tjänsten:
Carlo Braggio, Norrköping, Annette Björklund, Mariehamn, Marika Björkman, Esbo, Henrietta Hellström, Eckerö, Fredrik Karlsson, Mariehamn, Jan Kullman, Mariehamn, Dan Lindblom, Mariehamn, Stefan Räinä, Mariehamn, Matei Gavriluta, Bacau Rumänien och Sakhi Muhammad Imran, Lahore Pakistan. Ytterligare fyra personer har lämnat in ansökan, men önskar vara anonyma.
Ansökningstiden gick ut i månmags och beslut om anställning kommer att fattas den första veckan i juli. Landskapsrevisionen är en ny myndighet som inleder sin verksamhet den 1 juli i år. (ik)