DELA

Många prickade i årlig gatusyn

Mariepark kräver underhåll i form av bland annat målning, underhåll av damm och fontän och skötsel av växtligheten.
Det anser byggnadsnämnden i Mariehamn som i maj förrättade sin årliga gatusyn i staden.
Nämnden listar sammanlagt 38 fastigheter med olika brister. Anmärkningarna handlar om allt från flagande färg och lutande staket till att diverse bråte förvaras på icke acceptabla platser. Till exempel på Nabbens sjöviste skall, som nämnden uttrycker det, ”en enkåkskåkstad med skrotbil” avlägsnas och i en fickpark är det en matta med brännässlor som bör bort.
Nämnden kräver också en förklaring till varför man inte har följt stadsplanen i ett parkområdet söder om Ringvägen.
Samtliga berörda fastigheter får nu tid till utgången av september att åtgärda bristerna eller förklara sig. (tt-s)