DELA

Många nu utan gällande avtal

Det är dags igen för förhandlingar mellan landskapet och fackförbunden.

Tjänstekollektivavtalen om anställningsvillkoren för Akava-Åland, FOA-Å, TCÅ, Tehys fackavdelning på Åland och för anställda vid Ålands trafikavdelning, JHL 408, har antingen löpt ut den sista januari eller gör det i sommar.

Parterna kommer att vänta på att förhandlingarna i riket blir klara innan man tar itu med de åländska nya avtalen. (tt-s)