DELA

Många med i nya tankesmedjan

Den nya tankesmedjan som under två och ett halvt års tid skall forma och delvis realisera en framtidsvision för Åland år 2017 består av sammanlagt 21 personer. Det är kända personer från de politiska partierna, näringslivet och kulturen som har valts ut för att representera mångfald, perspektivrikedom och engagemang.
Medlemmarna är Jesper Blomsterlund, Jalle Danielsson, Patrik Ekblom, Anders Eriksson, Camilla Gunell, Eva-Jo Hancock, Carin Holmqvist, Jhonny Husell, Olof Hägerstrand, Gyrid Högman, Linnéa Johansson, Ellinore Kullenberg, Magnus Lundberg, Johan Mörn, Roger Nordlund, Madeleine Nordström, Lars Porko, Katrin Sjögren, Jörgen Strand, Danne Sundman och Edgar Vickström.
Ekonomie doktor Agneta Karlsson fungerar som sakkunnig sekreterare och som kontaktperson för smedjan.
Meningen är att gruppen skall ha sammanlagt åtta heldygnsmöten och man eftersträvar en transparens så att också andra kreativa ålänningar skall kunna lägga fram idéer om hur en åländsk framtidsvision kunde se ut, antingen via någon i smedjan eller i samband med en för allmänheten öppen framtidsdag.
Tankesmedjan beskrivs bland annat som en process som hela tiden lever och förändras och som en garanti för att det bedrivs en organiserad framtidsdiskussion på Åland.
Landskapsregeringen är initiativtagare och huvudman för smedjan. Lagtingsledamot Danne Sundman (ob) var den som först lade fram idén i form av en lagtingsmotion. (tt-s)