DELA

Många kandidater till Östersjöpris

Omkring 20 nomineringar fördelade på 10-12 kandidater har kommit in till stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden. Varje år delar fonden ut pris till någon som arbetar med praktiska eller tekniska lösningar på miljöproblemen i Östersjön.
– Kandidaterna är hemligstämplade tills dess att pristagaren kungörs på vårt officella årsmöte den 12 februari, säger verksamhetsledare Edgar Öhberg som är nöjd med antalet nomineringar:
– Det lite bättre än i fjol och ligger ungefär på samma nivå om man ser tillbaka på de senaste åren.
Sedan förra året delas också ett enskilt pris ut till en kandidat för goda miljöinsatser på Åland.
– Det har kommiit några förslag även till det, men här har styrelsen den stora beslutanderätten, säger Öhberg. (mt)