DELA

Många frågor till utflyttade Kumlingebor

Näringsnämnden i Kumlinge håller som bäst på att skicka ut en enkät till utflyttade kumlingebor. Det berättar nämndens sekreterare Satu Numminen.
Enkätfrågorna har sänds ut till 66 personer som alla gått ut grundskolan på Kumlinge. De är födda mellan 1950 till 1970
– Meningen är att undersöka vad som kunde krävas för att få de utflyttade att alls fundera på att komma hem igen, säger hon. Vad är viktigt och vad är mindre viktigt för dem. Hur ser de på sin hemkommun i dag?
Av de 66 före detta Kumlingeborna är sex personer bosatta i Sverige, fem i riket, en i Norge och resten på Åland. (ka-f)