DELA

Många frågor till landskapsregeringen

Landskapsregeringen har beslutat att näringsminister Torbjörn Eliasson (C) svarar på lagtingsledamot Roger Janssons (M) enkla fråga om näringspolitik. Frågan lyder: Hur tänker landskapsregeringen tydligt visa att man avser utveckla näringspolitiken under de kvarvarande 8 månaderna så att ”den långsiktiga utvecklingen av åländska företag kan tryggas”?
Minister Eliasson besvarar frågan i samband med lagtingets plenum.
Vicelantrådet Britt Lundberg (C) besvarar vicetalman Gun-Mari Lindholms (Ob) enkla fråga om elevdemokrati. Frågan lyder: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att öka elevdemokratin på gymnasialstadiet?
Svaret ges vid lagtingets plenum i dag den 21 mars.
Vid samma tillfälle besvarar social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) Lindholms enkla fråga som lyder: Har landskapsregeringen tänkt ge rekommendationer och i så fall vilka, angående användandet av defibrillatorer? (ns)