DELA

Många fortkörningar i torsdags

Många körde för fort i torsdags. På Norra Svibyvägen är hastighetsbegränsningen 50 km/h, men trots det körde en person 75 km/h, en annan 74 km/h, en tredje 73 km/h och en fjärde person 86 km/h. På landsväg fyra, eller Getavägen, körde en person 81 km/h, trots att en hastighetsbegränsning på 50 km/h rådde på platsen. På landsväg tre i Lumparland framförde en person sitt fordon i 113 km/h fast det endast är tillåtet att köra 90 km/h. (jg)