DELA

Många förslag på kk-husnamn

Vid tvåtiden på fredag eftermiddag hade över 100 förslag till nytt namn för kk-huset lämnats in, noga räknat handlade det vid den tidpunkten om 101 förslag, berättar Göran Frantzén i den arbetsgrupp som fungerar som jury i namnfrågan.
Frantzén trodde dessutom att man ännu kunde räkna med ett antal namnförslag innan tjänstetiden gick ut på fredagen.
I arbetsgruppen sitter också Britt Lundberg, som tillsammans med Frantzén representerar fastighetsägaren samt Nils Lampi och Ann-Louise Djupsund som representerar hyresgästen.
Frantzén säger att juryn kommer att bekanta sig med namnförslagen vid ett möte på fredag, men om något beslut kan fattas då är ännu oklart.
– Det skulle i så fall vara om det finns något förslag som höjer sig över de andra och som juryn strax kan enas om, säger han.
Förslagsställarna är anonyma för juryn till dess beslutet om det nya namnet fattats. (jk)