DELA

Många återflyttare till Åland 2016

Av de rekordmånga inflyttarna till Åland 2016, 1 024 personer, var en fjärdedel återflyttare.

Det rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå.

– Av de personer som flyttade in 2016 är tre fjärdedelar födda utanför Åland, och en fjärdedel således återflyttande ålänningar. Nästan 70 procent är svenskspråkiga, skriver Åsub.

370 kom från Finland, 440 från Sverige och övriga Norden, och 210 från utomnordiska länder.

Sammanlagt flyttade det ut nästan 800 personer.

– Varje år flyttar det ut flera ålandsfödda än det flyttar in. Under 2016 blev nettoutflyttningen nästan 120, ett underskott som inte fullt ut kunde täckas av födelseöverskottet, på grund av att de som föddes på Åland var bara knappt 100 flera än de avlidna med Åland som födelseort, noterar Åsub. (ms)