DELA

Man fick böter för narkotikabrott

En man döms till 80 dagsböter på sammanlagt 1 440 euro för tre fall av narkotikabrott.
I två av fallen har mannen beställt narkotiska tabletter från Filippinerna till sin hemadress och i det tredje fallet beställde han narkotiska tabletter från Sydafrika till sin hemadress. Paketen stoppades i alla tre fall av posttullen i Vanda.
Domen gavs i Ålands tingsrätt på torsdagen. (ml)