DELA

Man dömdes till böter och körförbud

En man har dömts till 60 dagsböter och körförbud i två veckor eftersom han grovt äventyrat av trafiksäkerheten. Det var i januari som mannen körde om en annan bilist som stannat för att släppa fotgängare över ett övergångsställe i Östernäs i Mariehamn.
Den andra bilisten tutade vilket fick både den dömde och fotgängarna att stanna. När fotgängarna började gå igen körde den dömde vidare, så fotgängarna var tvungna att rygga tillbaka för att inte bli påkörda.
Tingsrätten anser att bilistens beteende har utgjort fara för andras liv och hälsa. (ml)