DELA

Magazinplan fick grönt ljus

Stadsutvecklingsnämnden har gett grönt ljus för de ändringar som gjorts – bland anant har den nya lindrigare parkeringsnormen implementerats – i förslaget till reviderad stadsplan för Magazintomten i Mariehamns centrum.

Stadsstyrelsen tar upp ärendet på torsdagens möte. Stadsdirektörens förslag blir att planförslaget ställs ut för allmänt påseende i 30 dagar. (ao)