DELA

Lundberg till talmansmöte

Lagtingets talman Britt Lundberg (C) reser till Cardff i Wales i England där hon i slutet av veckan deltar i ett möte som ordnas av CALRE:s arbetsgrupp för jämställdhet.

Mötet handlar om vad man kan göra för att locka fler kvinnor till det demokratiska beslutsfattandet.

– I den rapport som togs fram under Lundbergs ordförandeskap för arbetsgruppen år 2013 konstaterades att andelen kvinnor i de lagstiftande parlamenten inom CALRE utgör 31,1 procent, men att variationerna mellan regionerna är stora. Från 42,2 procent i Spanien till 14,8 procent i Italien. Rapporten visade också att kvinnliga parlamentariker inte har tillgång till makt och inflytande i parlamenten i samma utsträckning som män, skriver lagtinget i ett pressmeddelande.

CALRE är konferensen för talmännen i de 74 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. (tt-s)