DELA

Lundberg kandiderar i lagtingsvalet

Nu har Centerns Britt Lundberg bestämt sig för att kandidera i höstens lagtingsval och kommunalval.

Lundberg, som varit heltidspolitiker i 16 år, vill gärna se att Åland driver en aktivare utrikespolitik och att utvecklingen av självstyrelsen går vidare.

– Det är jätteviktigt att vi får den nya självstyrelselagen i hamn, säger Lundberg.

Hon understryker ändå att det är viktigt att vara en bred politiker som är beredd att ta itu med många olika slags frågor.

– Jag är intresserad av all slags samhällsutveckling. När jag sätter mig in i en fråga blir det en hjärtefråga. (al)