DELA

Lundberg delar i försvarssamtal

Talman Britt Lundberg deltar i ett nordiskt rundabordssamtal om försvarsfrågor i Stockholm på måndag. Diskussionen hålls i år på temat: Rysslands agerande i närområdet och hur det påverkar den europeiska säkerhetssituationen samt nordiskt försvarssamarbete för ett stabilt, säkrare och tryggare Norden och solidaritet med de baltiska länderna.

Nordiska rådet tog 2013 ett initiativ till att samla de nordiska försvarsministrarna, försvarscheferna och Nordiska rådets presidium till en årlig rundabordskonferens vars syfte var ett säkrare och tryggare Norden samt för att stärka den parlamentariska dimensionen i försvarssamarbetet. Sedan dess har årliga rundabordssamtal ordnats kring olika teman. (lb)