DELA

Lunchmöte om ”nya” Skarven

Ett lunchmöte mellan infrastrukturminister Mika Nordberg och företrädare för ett estniskt rederi i går har väckt frågan om försäljningen av Skarven nu har aktualiserats.

Svaret är nej, säger ministern.

– Under arbetet med kortrutten har vi bekantat oss med olika sorts fartyg och vi har bland annat varit på studiebesök till Polen där det eldrivna fartyget Elektra byggts.

Elektra trafikerar rutten Pargas-Nagu och står som förebild för det fartyg som så småningom ska ersätta Skarven på Föglölinjen när och om kortrutten förverkligas.

Det estniska rederiet, vars lokala företrädare är förra landskapstjänstemannen Göran Holmberg, presenterade tre rätt nybyggda fartyg i flottan på åtta fartyg.

Mika Nordberg utlovar en skrivning i nästa års budget om fartygsanskaffning. (ao)