DELA

Lumparlandsdirektör betvivlar egen kommun

– Med tanke på Lumparlands litenhet befolkningsmässigt sett och de ständigt ökande uppgifterna förefaller det dock svårt att på lång sikt kvarstå som egen kommun.

Det skriver Lumparlands kommundirektör Mattias Jansryd i senaste numret av kommunens infoblad.

Detta med anledning av att fullmäktige utsett representanter för att förhandla fram ett samgångsavtal för Södra Åland.

– Beslutet var dock så som läget är just nu av mer principiell karaktär eftersom Hammarlands kommun redan meddelat att kommunen inte kommer förhandla om någonting förrän efter kommunalvalet. Därmed ser frågan om kommunsammanslagningar ut att vara lagd på is ett tag framöver, skriver Jansryd.

Ålands Radio berättade först om kommundirektörens skrivelse. (ms)