DELA

Lumparlands skola nära svenskt pris

Lumparlands skolas arbete med den så kallade Trageton-metoden var ett av 33 nominerade bidrag till årets svenska Skolutvecklingspris, som delades ut i onsdags på mässan Skolforum. Vann gjorde Njurunda/Bredsands skolområden i Sundsvall.
”Skolorna i Sundsvall fick priset för sitt arbete med att använda IT i undervisningen och att göra den nya tekniken tillgänglig för alla elever.”, står det på Stockholmsmässans hemsida.
Nya Åland berättade om Lumparlands skolas arbetet tidigare i höst.
Metoden går ut på att eleverna först får skriva fritt på datorerna och på så vis utforska bokstäverna, utan att texterna behöver vara läsliga. Sedan börjar de jobba med att skriva egna historier eller texter till vilka de ritar bilder. Att skriva för hand börjar man med först på tredje året. (ab)