DELA

Lumparlands skatt blir oförändrad

Inkomstskatten i Lumparland blir oförändrad nästa år, 19,50 procent.
Även fastighetsskatten blir oförändrad. Det innebär att den allmänna fastighetsskatten blir 0,60 procent, fastighetsskatten för fritidsstugor blir 0,90 procent och för stadigvarande boende uppbärs ingen fastighetsskatt. Inte heller för ungdomslokalen Furuborg uppbärs någon fastighetsskatt. (ml)