DELA

Lumparland höjer skatten

LUMPARLAND. Kommunfullmäktige har godkänt kommunstyrelsens förslag att höja inkomstskatten från 18,5 procent till 19,5 procent 2014. Man höjde även den allmänna fastighetsskatten från 0,3 till 0,6 procent. Övriga fastighetsskatter förblev på samma nivå som i år. Det innebär att ingen fastighetsskatt uppbärs för byggnader som används som stadigvarande bostäder eller allmännyttiga samfund och för övriga bostäder uppbärs fastighetsskatt på 0,9 procent.
Skattehöjningen motiveras enligt kommundirektör Tomas Urvas med att Lumparland har ökade kostnader, särskilt inom den sociala sektorn, nästa år. Samtidigt minskar landskapsandelarna.
– Skattehöjningen innebär 90.000 euro mer i inkomster till kommunen. Men trots det och trots sparpaketet på 70.000 euro som jag presenterat inför nästa år ser det ut som att resultatet i budgeten blir ett minus på ungefär 40.000 euro, säger Urvas. (ml)