DELA

Lumme vänder sig till Finland

Krister Lumme, som kämpat för att barnhemsbarn först i Sverige och sedan även på Åland ska få upprättelse för det han kallar för en stulen barndom, uppvaktade i går president Tarja Halonen och Finlands regering med en uppmaning om att man på samma sätt som i Sverige ska utreda om vanvård av barn, som samhället omhändertagit och placerat på barnhem och i fosterhem, har skett även i Finland.
I Sverige har regeringen utrett och konstaterat att vanvård förekom i stor omfattning från 1940- till 80-talet. På Åland ska en utredning om vården av omhändertagna barn och ungdomar under 1950-70-talet inledas nästa år. Också Norge har utrett vården av omhändertagna barn under tidigare decennier.
Krister Lumme pekar i sitt brev till presidenten och regeringen på att finska medborgare i Sverige efter att ha vistats i barn- och familjehem under sin uppväxt i Finland kränkts och förnedrats på liknande sätt. Hans krav är att regeringen tillsätter en utredning om hur barnhemsbarn och fosterhemsplacerade barn och unga i Finland har behandlats på 1940-80-talen i Finland. Om vanvård har förekommit så bör de som drabbats få upprättelse på samma sätt som i Sverige, anser han. (ao)