DELA

Lucka upptäckt i förvaltningslagen

Det står ingenting i den åländska förvaltningslagen om elektroniska signaturer och inte heller om delgivning genom e-post.

Det borde det göra, anser landskapsregeringen som nu ger lagberedningen i uppdrag att vidta åtgärder.

Frågan har aktualiserats på grund av ett initiativ från Mariehamns stad som uppmanar landskapet att se över lagen.

I riket finns redan lagstiftning som berör just elektroniska signaturer. (tt-s)