DELA

LR: Skärp inte regler för restauranger

De nuvarande begränsningarna bör fortsätta gälla, men behöver inte skärpas. Det skriver vicelantråd Harry Jansson (C) och utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd (C) i ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet angående ytterligare begränsningar för förplägnadsrörelser för att förhindra spridningen av covid-19.

Ministrarna påpekar att smittspridningen på Åland är fortsatt begränsad och att det inte har funnits någon tydlig koppling mellan kända fall av covid-19 och restaurangbesök.

Bakgrunden till utlåtandet är statsrådets beredning för att se över begränsningarna för förplägnadsrörelser under pandemin. De nuvarande begränsningarna gäller till 31 augusti. (ck)