DELA

Lr-protest mot DO-brev på flera språk

Allmän samhällsinformation till hushåll och företag författas enbart på svenska. Det har landskapsregeringen meddelat diskriminingsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou.
I mitten av augusti skickade DO ut information om myndighetens verksamhet till samtliga hushåll och företag på Åland. Texten var författad på svenska, finska och engelska. (ak)