DELA

LR följer upp med diskussion

Landskapsregeringen har nu suttit halva mandatperioden. Med anledning av det bjuder man in alla som deltog i det förberedande arbetet med landskapsregeringens handlingsprogram till uppföljningsdiskussion. Till dem hör bland andra bankerna, Tankesmedjan, Ålands handelskammare och Kommunförbundet.
Mötet hålls onsdagen den 9 december 2009 klockan 16.30 – 18.00 i lagtingets auditorium. (ak)