DELA

Lr fastställde minskat antal vårdplatser

Landskapsregeringen har slagit fast att antalet vårdplatser vid Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) geriatriska klinik ska minska från 68 till 50. Därmed bifaller man ÅHS-styrelsens anhållan. Orsaken till minskningen uppges vara att medvetna verksamhetsförändringar har gjort att antalet nettovårddagar och beläggningsprocenten vid ÅHS geriatriska klinik minskat.
ÅHS styrelse har ocks anhållit om att landskapsregeringen klargör den geriatriska klinikens vårdnivå. Landskapsregeringen slår fast att den geriatriska kliniken ska betraktas som del av specialsjukvården snarare än primärhälsovården. (ar)