DELA

Lotsbroverket får ytterligare 85 000 för gasmotor

Mariehamns stadsfullmäktige beslöt på sitt senaste sammanträde att bevilja Lotsbroverket ytterligare 85 000 euro för en ny gasmotor. Redan tidigare fanns det budgeterat 170 000 euro, vilket dock inte visade sig räcka.

Man beviljade också infrastrukturnämnden, VA-verket tilläggsanslag om 1 671,67 euro i 2023 års driftsbudget för internränta samt om 1 416,67 euro i 2023 års driftsbudget för avskrivningar. (mh)