DELA

Lotsbroverket behöver tekniker

Vid tekniska nämndens möte i tisdags diskuterades behovet av en el- och automationstekniker på Lotsbroverket. Den nuvarande teknikern sade upp sig den 14 september och hans uppsägningstid var två veckor.
I samband med att maskinmästaren vid Lotsbroverket gick i deltidspension den 1 september 2006 deltar el- och automationsteknikern även vid sidan om sina huvudsakliga arbetsuppgifter i driften av pumpstationerna.
Tekniska nämnden beslöt att anhålla om att anställa en ny tekniker. (ml)