DELA

Lotsbergets plan klubbad

Nu har också stadsfullmäktige i Mariehamn godkänt den ändring av stadsplanen som krävs för att det planerade lyxhotellet på Lotsberget skall kunna förverkligas. Det betyder att planen nu har behandlats på samtliga politiska nivåer.
Om ingen besvärar sig mot beslutet kan den svenska affärsmannen Stefan Eriksson och Colorful Hotels, som driver projektet, gå vidare i planeringen av ”The Vista”. Mariehamn bör för sin del ta ställning till om det aktuella området på Lotsberget, som inkluderar den gamla betongkrossen, skall säljas eller arrenderas till Eriksson. (tt-s)