DELA

Lönehöjningar betalas i november

De ÅHS-anställda vars löner i och med arbetsvärderingen höjs, kommer att få höjningen utbetald i november. Lönehöjningarna betalas ut retroaktivt från och med februari 2016.

Den årliga ökningen av lönekostnaden på grund av arbetsvärderingen uppgår till minst 865 000 euro. 700 000 euro av summan är beaktad i budgeten för 2018. (eh)