DELA

Lön för beredskap på Annagården

FÖGLÖ. Nu ska ersättningar börja betalas ut för personalens beredskap på Annagården. Det handlar om extra personal som med kort varsel kan kallas till äldreboende vid särskilda behov.

Pengar till detta har inte funnits i budgeten, men fullmäktige har godkänt en tilläggsanslag på 18 000 euro för 2015.

Ersättningen för beredskap är 20 procent av oförhöjd timlön. Beredskapen inte blir permanent, utan införs tillsvidare. (ka-f)