DELA

Lokaldemokrati på Åland undersöks

På onsdag anländer representanter från Europarådets kommunalkongress för att undersöka den regionala och lokala demokratiutvecklingen i Finland. Målet är att undersöka implementeringen av Europarådets konvention om kommunal självstyrelse som Finland skrev under 1991.
Gruppen ska bland annat träffa landshövding Peter Lindbäck, talman Roger Nordlund och direktör för Ålands fredsinstitut Sia Spiliopoulou Åkermark.
– Jag ska försöka lotsa in dem i den åländska självstyrelsen från kommunal till regional demokrati, säger Lindbäck.
Delegationen besöker hela Finland för att undersöka hur den lokala demokratin mår och besöker då samtidigt Åland.
– Det finns väldigt lite forskning om demokratiprocesser på Åland. Oftast när det görs finska studier lämnas Åland utanför på grund av att vi har ett eget system, säger Lindbäck. (jo)