DELA

Logo för 100 år

Men anledning av att Ålands självstyrelse firar 100 år bjuder landskapsregeringen in till en logotyptävling.

Tävlingen är öppen för alla personer och företag med hemort på Åland och den vinnande logon ska sedan användas för marknadsföringen av jubileet.

En jury som består av lantrådet Katrin Sjögren, Lotta Berner Sjölund, Irina Bendukidze-Fisun, Dan Ferna, Gunilla G Nordlund, Oscar Johansson och Peter Winquist väljer ut tre finalister. Allmänheten röstar sedan fram vinnaren. (ab)