DELA

Loggböcker bidrar till klimatforskning

Onsdagen den 21 november ges den trettionde årgången av Sjöhistorisk årsskrift för Åland ut.

I boken finns artiklar om bland annat hur åländska segelfartygs loggböcker kan bidra till klimatforskningen och hur arbetet med Pommerns nya däck fortskridit under året.

I boken finns också ett register över artiklar och fartyg som varit med i årsskriften under de senaste tio åren.

– Registren sammanställs vart tionde år och är ett värdefullt redskap för de som letar information om personer, händelser och fartyg, skriver sjöfartsmuseet i ett pressmeddelande.

Utgivningen av Sjöhistorisk årsskrift för Åland firas med en öppen tillställning på Ålands sjöfartsmuseum onsdagen den 21 november klockan 19.00. Under tillställningen presenterar föreningen Alanta sitt arbete med att bygga en ny segeljakt. (ke)