DELA

Löfte om att utreda snuset

EU:s hälsokommissionär John Dalli har enligt Hufvudstadsbladet lovat Sveriges handelsminister Ewa Björling att se över exportförbudet för snus från Sverige.
I en artikel med rubriken ”EU lovar se över snusförbudet – kan bli lagligt” skriver Hbl att Björling fick löftet då hon träffade Dalli för att diskutera resultaten i den utredning som gjorts om EU:s nuvarande tobakslag. Utredningen gjordes med anledning att lagen skall revideras.
Ett av de svenska argumenten för att lyfta förbudet mot snus är att det dör färre i lungcancer i Sverige än i andra EU-länder.
Hbl skriver också att majoriteten av EU–medborgarna enligt Dagens Nyheter vill upphäva snusförbudet
Utöver Dagens Nyheter hänvisar Hbl också till nyhetsbyrån Reuters. (tt-s)