DELA

Löfström röstade för slopad sommartid

Finlands riksdag beslutade att förorda till EU att sommartiden ska slopas. Ärendet togs upp till behandling efter ett medborgarinitiativ med över 50 000 namn.

Under behandlingen har man hört en mängd sakkunniga specialiserade läkare som konstaterar att kroppen inte mår bra av att ändra klockan. Därför röstade riksdagsledamot Mats Löfström för en slopning av sommartiden.

– Eftersom det får skadliga effekter på folkhälsan att ändra klockan två gånger om året stöder jag slopandet av sommartid.

Kommunikationsutskottets, som ansvarat för frågan, enhälliga åsikt är att sommartiden bör slopas. Men att den i så fall ska slopas i hela EU för att inte ställa till det för tåg-, flyg och båttrafik.

Finland kan inte frångå sommartiden genom ett nationellt beslut eftersom den regleras i ett EU-direktiv som är bindande för medlemsländerna. (ikj)