DELA

Löfström leder fullmäktige

ECKERÖ. Marie Löfström leder fullmäktige också i år. Till fullmäktiges vice ordförande har Gunder Eriksson utsetts. Rune Söderlund fortsätter leda kommunstyrelsen 2012-13 med John Hilander som vice ordförande.
Det blev omröstning om antalet medlemmar i de olika nämnderna. Styrelsen hade föreslagit en minskning till fem ledamöter över hela linjen medan obundna och socialdemokrater ansåg att man skulle behålla sju ledamöter. Styrelsens förslag vann med sju röster mot fem och minoriteten reserverade sig mot besluten.
På nästa möte utses nämndledamöter. (ao)