DELA

Löfström lade ner sin röst

Finlands regering håller förtroendeomröstningen om vårdreformen i riksdagen i går slutade med 104–63 till förmån för Juha Sipiläs (C) regering..

– Jag avstod från att rösta, säger riksdagsledamot Mats Löfström och tillägger att beslutet föregicks av ”långt och moget övervägande”.

– I enlighet med den överenskommelse jag gjorde med statsministern och regeringen i början av perioden ville jag inte rösta för misstroende eftersom interpellationen och misstroendeklämmen inte berörde Åland eller det svenska språket. Å andra sidan ser jag stora bekymmer med hur hela vårdreformen är beredd, hanterats och hanteras. Därför ville jag inte heller rösta för förtroende. (tt-s)