DELA

Löfström kritisk mot arbetsgrupp

Riksdagsledamot Mats Löfström är kritisk mot att arbetsmarknadsparterna inte når enighet om sysselsättningspolitiska åtgärder. Parterna har dryftat frågan i en arbetsgrupp som tillsattes efter att regeringen enats om budgetförslaget för 2017.

– Det är bekymmersamt att inte alla verkar förstå det allvarliga läget i den finländska ekonomin. Behovet av att få upp sysselsättningsgraden och skapa nya arbetsplatser är av enorm vikt för att få fart på tillväxten och få stabilitet i statsfinanserna, säger Löfström som var ordförande för seminariet Finlands ekonomiska vägval, som ordnades i Helsingfors på tisdagen.

– Det är fint att konkurrenskraftsavtalet är i mål, men det ensamt räcker inte. Finland behöver också öka flexibiliteten i arbetsmarknaden, minska på onödig byråkrati, få en mer företagsfrämjande skattepolitik och öka jämställdheten på arbetsmarknaden om vi ska få fart på ekonomin igen. (tt-s)