DELA

Litteraturnämnd ska utses

Landskapsregeringen kommer efter förslag av Ålands kulturdelegation att tillsätta en litteraturnämnd. Nämndens uppgift blir att sköta nomineringen av åländska kandidater till Nordiska rådets litteraturpris, biträda kulturdelegationen i fördelningen av de årliga litteraturstipendierna samt fungera som remissinstans i litteraturfrågor och utföra tillfälliga uppdrag inom litteraturområdet åt landskapsregeringen och kulturdelegationen.
Nämnden består av ordförande och tre medlemmar samt personliga ersättare. Mariehamns stadsbibliotek/Centralbibliotek för Åland och Ålands litteraturförening ges vardera möjlighet att utse en medlem samt dennes ersättare. Landskapsregeringen utser på förslag av kulturdelegationen de övriga medlemmarna och ersättarna samt nämndens ordförande. (ak)