DELA

Litet plus i Vårdös budget

VÅRDÖ. Kommunfullmäktige har godkänt budgetförslaget för nästa år med ett par mindre ändringar utan att slutsumman ändras.
Det blir ett plus på drygt 6 000 euro, med ett årsbidrag på 159 000 och avskrivningar på 152 000.
– Inget jätteresultat men ingen kris heller, säger kommundirektören Magnus Sandberg.
Ekonomiplanen för de tre närmaste åren antogs utan förändringar, med investeringar på mellan 50 000 och 100 000 per år.
– Vi har några väldigt investeringsintensiva år bakom oss så det finns ett behov av återhämtning.
Kommunen tecknar sex aktier i aktiebolaget Ålands digitala agenda för totalt 150 euro.
En arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda förutsättningarna för flyktingmottagning.
Fullmäktige tar emot en konstdonation från Simskälabon Jack Andersson. Det är en tavla föreställande författaren Anni Blomqvist målad av Jack och Sonja Anderssons dotter Gunilla Jansson. (pd)