DELA

Litet minus i Eckeröbudget

ECKERÖ. Kommunens budget för 2015 visar ett minus på 68 000.
Kommunen gör avskrivningar på 345 000 euro.
Årsbidraget blir 275 000 euro.
485 000 viks för investeringar. 280 000 går till vägbygget till det nya industriområdet med den landbaserade fiskodlingen. Köket på Solgården byggs om för 140 000 och den centrala miljöstationen i Storby byggs om för 78 000 euro.
Skatteprocenten ligger kvar på 18,5 procent nästa år. De totala skatteinkomsterna beräknas bli 2,7 miljoner och det är runt 300 000 mer än i år, säger tf kommundirektören Håkan Lundberg. (pd)