DELA

Litet minus i befolkningen

Ålands folkmängd minskade under det tredje kvartalet 2007 med 20 personer.
Det beror på att flyttningsunderskottet blev 33 personer, medan födelseöverskottet uppgick till 13 personer. Det föddes 74 barn under kvartalet, medan 61 personer dog.
Detta visar statistik från Åsub, Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Totalt under 1:a–3:e kvartalet har invånarantalet dock ökat med 164 personer jämfört med 98 under motsvarande tid 2006.
Det har fötts 224 barn från januari till september, vilket är 6 flera än under samma period i fjol, medan antalet avlidna är 186 stycken, vilket är i stort sett lika många som i fjol. Födelseöverskottet från årets början blev således 38 personer, eller fem flera än 2006.
Huvudorsaken till den större folkökningen i år är att flyttningsöverskottet för de tre första kvartalen är nästan dubbelt större än 2006, eller 126 personer mot 65 i fjol. (ka-f)